Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Kynologický klub Líně -                       Psovodi SDH Zbůch

Řád klubu

 

Pro základní výcvik potřebujete:

Pamlsky – něco co vašemu pejskovi chutná (piškoty, kousky špekáčku či sýra, granulky... )

Obojek 

Pevné vodítko-cca 1m

Pro kousavého pejska náhubek

Hračky – odměnu pro pejska (míčky, pískátka, přetahovadla)

Aport (dřevěná nebo umělohmotná činka, pešek)

Stopovačku (10metrů)

Vodu a misku pro psa

Ochotu se učit a poznávat nové věci se svým psím parťákem

 

Řád ZKO

Člen klubu vždy dbá v areálu cvičiště na bezpečnost, pořádek a čistotu. Nebude-li prováděn výcvik, bude vždy pes umístěn nebo upoután na místě k tomu určeném. Vyjímečně možno držet psa na vodítku, nesmí však docházet k rušení psů provádějících výcvik. Zákaz přivazování psů k budovám v areálu cvičiště!

Každý psovod se ke svému psu chová při výcviku ohleduplně, nepřetěžuje ho, netýrá ani neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová i mimo cvičiště a na veřejnosti.

Volné pobíhání psů za účelem socializace je možné jen po domluvě všech přítomných a po ukončení výcviku.

Za škody způsobené psem je zodpovědný psovod, nepořádek včetně exkrementů psa je povinnen neprodleně odstranit! Po skončení výcviku svého psa uvede psovod překážky a jejich okolí do původního stavu, pokud dojde během provádění výcviku k poškození překážky nebo výcvikové pomůcky, je psovod povinnen tuto skutečnost neprodleně nahlásit výcvikáři.

Házení aportů, míčků a jiných pomůcek v prostoru cvičiště vedoucí k vyběhání psa, je za přítomnosti jiných psů na cvičišti zakázáno.

Na cvičiště se dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platná očkování proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze a psince. Háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem. 

Psovod se na cvičišti řídí pokyny výcvikáře, který dohlíží a zodpovídá za dodržování výše ustanoveného. Porušení řádu ZKO, nevhodné chování vůči ostatním psovodům nebo hrubé zacházení se psem bude mít za následek vyloučení z výcviku nebo ze ZKO při opakových přestupcích.

---------------------------------------------------------------------------

Členský příspěvek 1.000,-kč na kalendářní rok, 

+ 12 brigádnických hodin ročně - nebo 100kč = 1h brigády

Kurzisti 1 výcvik=100kč

 

TOPlist